fbpx

RADO Reality Trenčín s.r.o.

info@radoreality.sk
+421 904 854 810

Radovan Pavlík MBA

konateľ

0904 854 810 

pavlik@radoreality.sk

Sídlo:
Mateja Bela 2460/20,
911 08 Trenčín

Adresa kancelárie:
Osloboditeľov 7447,
911 01 Trenčín

IČO:
50 870 815

DIČ:
2120515628

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: 
Sro

Vložka č.:
34723/R

Bankové spojenie:
VUB a.s.

Číslo rezervačného účtu:  
SK37 0200 0000 0043 0644 7559