Radovan Pavlík

Radovan Pavlík, MBA

Konateľ a špecialista pre oblasť:
Trenčiansky kraj

pavlik@radoreality.sk