Radovan Pavlík

Radovan Pavlík, MBA

Konateľ a špecialista pre oblasť:
Trenčiansky kraj

0904 854 810

pavlik@radoreality.sk