Radovan Pavlík, MBA

Konateľ a špecialista pre oblasť:
Trenčiansky kraj

0904 854 810
pavlik@radoreality.sk