VÝZNAM VÝKUPU NEHNUTEĽNOSTI

Výkup nehnuteľnosti predstavuje rýchle a efektívne riešenie predaja Vašej nehnuteľnosti, zvyčajne do 48 hodín, diskrétne, s platbou v hotovosti. Spoločnosť zaoberajúca sa výkupom nehnuteľností zaplatí Vaše dlhy, vybaví za Vás celú administratívu a celý obchod bude pod dohľadom advokátskej kancelárie.

NEHNUTEĽNOSTI VHODNÉ NA VÝKUP

Výkup nehnuteľností sa týka v podstate všetkých nehnuteľností bez rozdielu, či ide o nehnuteľnosť v pôvodnom stave, po rekonštrukcii, nezáleží ani od lokality alebo rôznych bremien a tiarch uvalených na vykupovanú nehnuteľnosť. Predmetom výkupu sú:

byty, domy, pozemky, nebytové priestory, spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach